ⓒ Kreatywna edukacja

Strona stworzona przez Erizo - tworzenie stron www

Partnerzy

 

 

Zarządzanie i kierowanie zespołem.

Cel:

Podniesienie umiejętności z zakresie zarządzania i kierowania zespołem pracowników

Analiza własnego stylu zarządzania

Analiza własnego stylu kierowania

Podniesienie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami wyzwań

Zwiększenie efektywności w pracy

 

Dla kogo:

Menedżerowie, kierownicy zespołów pracowniczych.

 

Program:

 1. Style zarządzania
  1. Podstawowe style zarządzania
  2. Zakres terminu zarządzanie – czyli, co konkretnie mieści się w procesie zarządzania
  3. Różnice między zarządzaniem a kierowaniem
  4. Analiza stylu zarządzania uczestnika
  5. Podstawowe funkcje zarządzania
  6. Rozwój kompetencji w zakresie zarządzania
 2. Style kierowania
  1. Style kierowania
  2. Zakres terminu kierowanie – jakie kompetencje mieszczą się w zakresie kierowania
  3. Analiza stylu kierowania uczestnika
  4. Podstawowe funkcje kierowania
  5. Rozwój kompetencji w zakresie kierowania
 3. Odpowiedzialność za obszar zarządzania (przed przełożonym) i obszar kierowania (przed podwładnymi).
 4. Subiektywne a obiektywne spojrzenie na style zarządzania i kierowania – narzędzie badawcze
  1. Ocena przełożonego
  2. Ocena pracowników
  3. Ocena własna
  4. Analiza
 5. Zarządzanie a kierowanie w sytuacjach trudnych i konfliktach
  1. Metody stosowane w aspekcie zarządzania
  2. Metody stosowane w aspekcie kierowania
 6. Motywowanie pracowników
  1. Rodzaje motywowania w kontekście zarządzania
  2. Rodzaje motywowania w kontekście kierowania
  3. Różnice i klasyfikacja wyboru sposobu motywującego
  4. Narzędzia motywacyjne
 7. Wyznaczanie celów, zadań i poleceń podwładnym,
 8. Planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie a miejsce kierowania.
 9. Jak podnosić cele realizacji zadań?
 10. Łączenie „miękkich” i „twardych” elementów zarządzania zespołem i ich wpływ na efektywność zespołu.
  1. Styl zarządzania a doświadczenie pracowników
  2. Styl kierowania a doświadczenie pracowników
  3. Słabe i mocne strony stylów zarządzania

 

TERMIN

 

11-12.04.2018

WARSZAWA

ZGŁOSZENIA

 

e-mail:

szkolenia@kreatywna-edukacja.pl

tel:

667 995 017

CENA

 

OTWARTE:

1600 zł,brutto/os

ZAMKNIĘTE:

8000zł brutto/grupa

OPIS SZKOLENIA