Jak motywować pracowników?

Przeciętny pracownik nie jest zbytnio zainteresowany losem zatrudniającej go firmy. Pracuje, bo musi, ale nie daje z siebie tyle, ile mógłby. Sam z siebie nigdy w życiu nie zgodziłby się na kolejne nadgodziny w tygodniu, a i nie wykazałby się żadną inicjatywą, skoro nic w zamian nie mógłby uzyskać. Tu właśnie leży problem. Jeżeli pracodawca chce, by jego ekipa starał się bardziej, sam musi zdecydować się na odpowiednie motywowanie pracowników. A jak może ono wyglądać? Oto trzy najskuteczniejsze metody na zachęcenie pracownika do aktywniejszego działania.

Motywowanie przez inspirowanie

Pierwsza ważna rzecz to inspiracja. Trudno oczekiwać od pracownika tego, by każdego dnia przychodził on do pracy z wielkim uśmiechem na ustach i od samego przekroczenia progu opowiadał wszystkim o swoich nowych pomysłach, które w założeniu miałyby usprawnić funkcjonowanie działalności. Świat tak nie wygląda, ale można go jednak zmienić. Jakoś tak się dzieje, że w najsłynniejszych firmach nikt nie ma problemu z niskim zaangażowaniem pracowników. Nie chodzi tu tylko o pieniądze. Dobra firma powinna mieć swoją wizję i pomysł na siebie. Musi być czymś fascynującym dla pracowników. Musi ich inspirować i zachęcać w ten sposób do ciągłej pracy. W rzeczywistości bowiem każdy pracownik chciałby mieć swój udział w rozwoju firmy, tylko trzeba dać mu na to szansę.

Zachowaj dobre relacje ze współpracownikami

Druga równie ważna, ale jeszcze częściej pomijana kwestia to zwykła ludzka życzliwość. Pracodawcy niestety często traktują ją jak sprawę drugorzędną. Wolą zmusić wszystkich do pracy przy pomocy nagan bądź kar finansowych, zamiast zadziałać odwrotnie i przyjąć pozytywną postawę. Naukowcom udało się nawet wykazać, że sympatia i dobre słowo potrafią zadziałać na pracowników dużo lepiej od premii, większych pensji czy innych wynagrodzeń finansowych. Gdy w firmie panuje fajna atmosfera, wszyscy chcą do niej przychodzić i nikt nie musi zmuszać się do realizowania zadań. Nie ma strachu, nie ma lęku i nie ma agresji. Pracownicy zajmują się swoimi obowiązkami w sprzyjających warunkach, a dzięki temu realizują je lepiej i bardziej się do nich przykładają.

To całe motywowanie pracowników nie zadziała jednak dobrze, jeżeli pracownicy będą po prostu wymęczeni, przepracowani i wyzbyci ze wszystkich sił. Dbałość o siebie powinno się stawiać na pierwszy miejscu. Pracodawca powinien do niej zachęcać poprzez utworzenie wygodnego grafiku i pilnowanie tego, by nikt nie musiał pracować przez więcej niż osiem godzin dziennie. Oczywiście na pewno zdarzą się wyjątki od tej reguły, ale na co dzień lepiej jej przestrzegać.

Redakcja kreatywna-edukacja.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.