Jak się uczyć, aby się nauczyć?

Człowiek uczy się przez całe życie. Na każdym etapie rozwoju spotykają nas nowe rzeczy, zjawiska, sytuacje których musimy się nauczyć. Nauka i kształcenie się to pewien proces mniej lub bardziej pracochłonny w zależności od indywidualnych predyspozycji osoby uczącej się. Prawdą jest, że uczyć się też trzeba umieć. Niektóre zagadnienia będą wymagały poświęcenia większych pokładów energii dla opanowania tematu a inne okażą się mniej pracochłonne. Do nauki trzeba stworzyć sobie pewne indywidualne warunki sprzyjające przyswojeniu wiedzy. Dla jednych osób może być to wyciszenie wszystkiego w około dla stworzenia kompletnej ciszy potrzebnej do skupienia się a dla innych włączona muzyka będzie podstawą do lepszej wydajności mózgu.


Często osoby uczące się popełniają błędy podczas nauki, które skutkują brakiem wiedzy lub poświęcaniem na naukę zbyt długiego czasu.

Kiedy nauka jest skuteczna?


Przede wszystkim łatwiej jest się uczyć, kiedy rozumiemy sens tej nauki, mamy do niej motywację i rozumiemy potrzebę zapoznania się z tematem. Aby nauczyć się trzeba rozumieć to czego się uczymy. Człowiek jest tak skonstruowany, że związek przyczynowo-skutkowy musi być logiczny i wówczas staje się zrozumiały. Jeśli rozumiemy to czego się uczymy i nie uczymy się na pamieć konkretnych przykładów bez znajomości zasad i podstaw tej wiedzy to nauka przychodzi zdecydowanie łatwiej.

Jakie błędy popełniamy w trakcie nauki?


Błędy podczas nauki to także brak systematyczności uczenia. Jeśli uczeń nie rozumie, że systematyczność w nauce jest ważna, albo nie chce się jemu uczyć na bieżąco, to nauka do sprawdzianu czy kartkówki może okazać się zbyt dużym wyzwaniem. Materiał będzie tak obszerny, że uczeń nie będzie w stanie okiełznać go w krótkim czasie.
Skuteczna nauka wymaga także powtórek. Są przedmioty jak języki obce czy matematyczna tabliczka mnożenia, które powtarzane regularnie wejdą nam w krew.


Dzieci często nie uczą się same dla siebie tylko dla zdobywanych ocen, dla nauczycieli czy dla rodziców. Uzmysłowienie dziecku, że uczy się nie dla szkoły lecz dla późniejszego życia to podstawa w zrozumieniu przez dziecko sensu tej nauki. Oceny nie zawsze będą adekwatne do wiedzy, nauczyciele nie zawsze będą sprawiedliwi, uczniowie często będą mieli lepsze oceny bo będą ściągać ale to co nam zostanie w głowie będzie dla nas ważne. Uczenie się na pamieć na tu i teraz, na chwilę też nie jest dobre jednak wielu uczniów uczących się własnie dla ocen wychodzi z założenia, że trzeba ZAKUĆ, ZALICZYĆ, ZAPOMNIEĆ… Szkoła i programy nauczania tego nas nauczyły przez lata. Szkoły polskie często skupiają się na wiedzy, która nawet w minimalnym zakresie nie będzie przydatna w późniejszym życiu.

Redakcja kreatywna-edukacja.pl