Angielski z native speakerem – jaki kurs online wybrać?

Lekcje angielskiego z native speakerem stanowią z cała pewnością jedną z najpopularniejszych form nauki języka. Tryb zdalny organizowanych zajęć stanowi przy tym dodatkową zachętę do podjęcia warsztatów. Dowiedz się jaki rodzaj kursu będzie dla Ciebie najlepszy i dlaczego angielski z native speakerem online jest doskonałą formą kształcenia języka!

Kim jest native speaker?

Native speaker stanowi osobę wychowaną w kraju, w którym językiem urzędowym jest angielski. Są to:

  • Stany Zjednoczone
  • Wielka Brytania
  • Australia
  • Kanada
  • Nowa Zelandia

Angielski jest dla native speakera językiem ojczystym, co przekłada się na doskonałą znajomość słownictwa, czasów gramatycznych i zwrotów potocznych. Ponad to wyróżnia się on wiedzą z zakresu kultury i społeczeństwa zamieszkującego jedno z wymienionych wyżej państw, co stanowi szczególne wsparcie w nauce i zrozumieniu języka.

Dla kogo przeznaczone są zajęcia?

Angielski z native speakerem online skupiony jest przede wszystkim na nauce praktycznych aspektów językowych. Ukończony kurs pozwoli na pomyślną komunikację w kraju anglojęzycznym, ze względu na znajomość słownictwa, najpopularniejszych zwrotów a także akcentu, przyswajanego na każdej lekcji z nauczycielem.

Nauka z native speakerem będzie najskuteczniejszym rozwiązaniem dla wszystkich zafascynowanych kulturą i stylem życia prowadzonym w krajach anglojęzycznych. Omawiany rodzaj lekcji przypadnie również do gustu wszystkim, którym zależy na zerwanie z tradycyjnym stereotypem zajęć szkolnych.

Na co zwrócić uwagę wybierając szkołę?

Wybierając szkołę angielskiego na dorosłych, w pierwszej kolejności należy poznać nauczyciela prowadzącego. Jego osobowość, styl prowadzenia zajęć, a także motywacja do nauczania to elementy fundamentalne do skutecznego przyswajania języka. Native speaker musi również mieć kompetencje pedagogiczne w zakresie przekazywania wiedzy, korygowania błędów i porozumiewania się z drugim człowiekiem, niezależnie od jego zasobów językowych.

Angielski z native speakerem online prowadzony jest w takich formach jak:

  • zajęcia indywidualne
  • zajęcia konwersacyjne
  • zajęcia grupowe
  • przygotowanie do egzaminu

Angielski z native speakerem – dlaczego warto?

Jedną z podstawowych zalet zajęć angielskiego z native speakerem jest przełamanie bariery językowej. Prowadząc konwersacje z nauczycielem nie mamy możliwości użycia polskich zwrotów, ze względu na brak zrozumienia. Regularne lekcje znacznie szybciej skutkują zmianą myślenia, a także zwiększeniem poziomu swobody w rozmowie.

Do zalet angielskiego z native speakerem należy również osłuchanie się z akcentem danego kraju, a także znaczne zwiększenie zasobu słownictwa. W porównaniu do konwencjonalnych zajęć ćwiczone są wyłącznie formy używane w codziennym funkcjonowaniu, w tym idiomy i potoczne związki frazeologiczne.

Redakcja kreatywna-edukacja.pl