Czym jest lokata bankowa?

Dzięki lokatom bankowym możliwe jest bezpieczne pomnażanie swoich oszczędności. Warto dowiedzieć się na ten temat nieco więcej.

Czym jest lokata bankowa?

„Lokaty co to?” to pytanie, które w obecnych czasach zadaje sobie coraz więcej osób. Lokata bankowa jest jednym z rodzajów umowy zawartej pomiędzy klientem a wybranym bankiem. Polega ona na powierzeniu bankowi swoich środków pieniężnych na określony czas. Bank natomiast po upływie określonego czasu zwraca klientowi środki pieniężne wraz z należnymi mu odsetkami.

Rodzaje lokat bankowych

Lokaty bankowe występują w dość zróżnicowanych rodzajach, które różnią się między sobą poszczególnymi parametrami. Wśród nich można wskazać następujące: – standardowa lokata terminowa, która polega powierzenie bankowi swoich środków pieniężnych oraz ich zwrot wraz z odsetkami w określonym czasie, – lokata rentierska, która zawierana jest na dłuższy czas, zazwyczaj pomiędzy jednym rokiem a trzema latami, – lokata strukturyzowana, która składa się z dwóch części; jedna obejmuje bezpieczne inwestowania, a druga lokowanie środków pieniężnych z pewnym ryzykiem ich utraty, – lokata overnight, w której pieniądze są powierzane bankowi tylko na jeden dzień.

Oprocentowanie lokat bankowych

Oprocentowanie lokaty bankowej może występować zarówno w postaci stałej, jak i zmiennej. Oprocentowanie zawsze jest określane w skali roku, nawet jeśli dana lokata zawarta jest na krótszy czas. Aktualnie oprocentowanie lokat jest dość niskie i kształtuje się mniej więcej na poziomie dwóch, trzech procent. Taki poziom oprocentowania nie gwarantuje spektakularnych zysków z oszczędzania, dlatego w obecnych czasach inwestorzy bardzo często decydują się na inne rozwiązania. Oprócz tego warto również zwrócić uwagę na fakt, iż od potencjalnego zysku z lokaty odejmowany jest również podatek Belki, który aktualnie wynosi dziewiętnaście procent.

Rodzaj oprocentowania

W obecnych czasach w przypadku wyboru lokaty klient ma możliwość podjęcia decyzji co do jej rodzaju. Wyróżnia się lokaty ze stałym oprocentowaniem oraz lokaty ze zmiennym oprocentowaniem. Stałe oprocentowanie jest określone na początku trwania umowy i wraz z upływem czasu się nie zmienia. Natomiast zmienne oprocentowanie może się zmienić w trakcie trwania umowy i w dużej mierze zależne jest od wahań stóp procentowych, ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Zazwyczaj na polskim rynku klientom oferowane są lokaty ze stałym oprocentowaniem, które nie ulega zmianie w trakcie trwania umowy.

Lokata czy konto oszczędnościowe?

Klienci banków aktualnie mają wybór pomiędzy włożeniem pieniędzy na lokatę i umieszczeniem ich na koncie oszczędnościowym. Oba rozwiązania dość znacząco się pomiędzy sobą różnią. Na lokatę pieniądze są wpłacane jedynie raz i można je wypłacić po zakończeniu umowy, jeśli nie chce się stracić wypracowanych odsetek. Natomiast konto oszczędnościowe jest rozwiązaniem bardziej elastycznym, ponieważ dowolnie można na nie wpłacać pieniądze oraz je wypłacać, bez utraty części odsetek. Więcej informacji znajdziesz na stronie finansowe-doradzanie.pl.

Jak wybrać lokatę?

Wiele osób zastanawia się, jak wybrać lokatę, aby rozwiązanie przynosiło zyski. Przede wszystkim warto patrzeć na oprocentowanie lokaty, ponieważ im jest ono wyższe, tym lepiej dla klienta. Oprócz tego podczas zakładania lokaty warto korzystać z atrakcyjnych promocji, które mogą sprawiać, że oprocentowanie będzie wyższe. Warto natomiast unikać konieczności dobierania do lokat dodatkowych produktów bankowych, takich jak na przykład konta osobiste. Może się okazać, że konieczne będzie w tym przypadku ponoszenie dodatkowych kosztów.

Redakcja kreatywna-edukacja.pl