Faktoring a płynność finansowa

Faktoring pozwala na zmniejszenie problemów z płynnością finansową w działalności przedsiębiorstw.

Jak faktoring wpływa na poprawę płynności finansowej małych przedsiębiorstw?

Nie ulega wątpliwościom, że płynność finansowa to jeden z ważniejszych czynników z punktu widzenia małych przedsiębiorstw – dotyczy to właściwie każdej branży. Brak płynności finansowej, czyli zbyt małe środki na pokrycie zaciągniętych zobowiązań, może utrudnić nie tylko rozwój prowadzonej działalności biznesowej, ale także samo przetrwanie przedsiębiorstwa. Jak temu zaradzić? Cóż, sposobów jest wiele, a my proponujemy Ci faktoring.

Małe firmy – z jakimi problemami się borykają?

W mediach czy na forach internetowych często można spotkać się z opinią, zgodnie z którą drobni przedsiębiorcy mają poważne trudności w prowadzeniu biznesu. Zdaniem niektórych opinie te są przesadzone… ale w rzeczywistości problemy te są naprawdę poważne. Wyobraźmy sobie sytuację, w której drobny przedsiębiorca prowadzi małą firmę. Musi on ponosić liczne koszty, w tym np. wydatki na czynsz, pensje dla pracowników, dostarczane towary, ale także podatki, składki ZUS… Cóż, nawet w niewielkiej firmie kosztów tych może być naprawdę wiele.

Tymczasem, powszechnie stosuje się w biznesie tzw. kredyt kupiecki (kredyt z odroczoną płatnością). W pewnym uproszczeniu takie rozwiązanie oznacza, że sprzedawca wystawia fakturę za dostarczenie towaru lub wykonanie usługi, odbiorca nie płaci mu od razu, lecz – zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami – zrobi to np. dopiero za 30 dni.

Łatwo możemy sobie wyobrazić, jak poważny jest to problem. Z jednej strony przedsiębiorca prowadzący małą firmę wystawia faktury, ale zapłatę otrzyma dopiero za kilkanaście/kilkadziesiąt dni. Z drugiej strony zobowiązania wobec dostawców, urzędu skarbowego, pracowników czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych trzeba opłacić w terminie, bo może to doprowadzić do dotkliwych kar finansowych czy odejścia kadry.

Faktoring jako sposób na płynnością finansową?

Jak zatem pozyskać środki, które pozwolą na pokrycie zobowiązań? Jednym z ciekawych rozwiązań w tym zakresie jest faktoring online. Polega on na tym, że przedsiębiorca – faktorant – przekazuje faktorowi nieopłacone faktury sprzedażowe, w zamian za co w krótkim czasie otrzymuje gotówkę. Jest ona oczywiście potrącana o odsetki/prowizje (są one wynagrodzeniem dla instytucji, która świadczy usługi faktoringowe). Korzyści z takiej współpracy odnoszą obydwie strony:

  • faktor – jak już wspomnieliśmy, otrzymuje on korzyści w postaci odsetek,

  • faktorant – zamiast w zniecierpliwieniu oczekiwać na środki od swoich odbiorców, otrzymuje on kapitał, który może niemal natychmiast wykorzystać w celu pokrycia własnych kosztów.

Mówi się o różnych zaletach wynikających z korzystania z faktoringu. Za jeden z najważniejszych plusów uznaje się możliwość poprawy płynności finansowej. Regularne korzystanie z faktoringu przez przedsiębiorcę sprawia, że można uniknąć problemów z pokryciem zobowiązań – spada wówczas ryzyko powstania zatorów płatniczych. Co więcej, niektóre umowy (faktoring bez regresu) sprawia, że ryzyko niewypłacalności kontrahenta przenosi się na faktora.

Materiał zewnętrzny

Redakcja kreatywna-edukacja.pl