Zarządzanie kompetencjami pracowniczymi

Ostatnie kilkadziesiąt lat spowodowało poważną transformację krajobrazu przemysłowego. Nacisk menedżerów przesunął się znacząco z zarządzania technologią i produkcją na obsługę i ostatecznie na zarządzanie wiedzą. Internet, jako nowo powstałe medium zrewolucjonizował sposób prowadzenia działalności ponad granicami i kulturami, a także ułatwił dostęp do wiedzy milionom ludzi. Przedsiębiorcy mają teraz możliwość dotarcia do rynków na całym świecie przy stosunkowo mniejszych kosztach niż kiedykolwiek.

Zakładanie firmy – jak to obecnie wygląda?

To stawia ich na nowej, silniejszej pozycji z powodu niższych wymagań kapitałowych na założenie firmy. Pracownicy, którzy dysponują odpowiednią wiedzą, są bardziej lojalni wobec swoich zawodów niż organizacji, dla których pracują.Zarządzanie kompetencjami odnosi się do jednego z najświeższych nurtów zarządzania zasobami ludzkimi czyli prowadzenia polityki personalnej w firmie w przypadku, którego pojęcie kompetencji jest głównym spoiwem łączącym działania z zakresu rekrutacji, selekcji, ścieżki kariery, ocen pracowników, szkoleń czy systemów motywacyjnych. Zarządzanie kompetencjami jest to działania praktyczne, zorientowane na osiąganie sprecyzowanych celów.

Jednym z głównych wyzwań dla menedżerów zasobów ludzkich, oprócz rekrutacji i zatrzymywania pracowników z specjalistyczną wiedzą, jest znalezienie sposobu na ich motywację.

Kwestia pracowników w firmieCzynnik ludzki stał się ważniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Ze względu na przejście od pracowników głównie fizycznych do pracowników umysłowych, relacje między kierownictwem a siłą roboczą musiały ulec zmianie z dowodzenia i kontroli na przywództwo dzięki upodmiotowieniu pracowników. Często menedżerowie są zbyt odizolowani od siły roboczej i nie spędzają wystarczająco dużo czasu na komunikowaniu się ze swoimi pracownikami. Brak słuchania pracowników powoduje, że menedżerowie mają trudności w budowaniem zaufanych relacji ze swoimi pracownikami, a tym samym mają problemy z motywowaniem swoich zespołów.


Przyszłe organizacje będą narażone na wyższe stopnie i częstotliwości zmian. Konkurencja zakorzeniona w globalizacji i technologii będzie nadal się nasilać, a przedsiębiorstwa zwiększą nacisk na tworzenie kapitału intelektualnego. Wiele organizacji będzie dążyć do maksymalizacji rentowności poprzez wzrost i konsolidację, nowa gospodarka oparta na wiedzy będzie musiała znaleźć nowe sposoby pielęgnowania i ochrony kapitału intelektualnego.

Redakcja kreatywna-edukacja.pl