Szkolenia dla nauczycieli

Szkolenia dla nauczycieli to oferty, na które zawsze jest jakiś odzew. Nic zresztą w tym dziwnego, ponieważ kto jak kto, ale nauczyciele to jedna z tych grup zawodowych, które praktycznie non stop muszą się dokształcać. Właściwie w każdej branży trzeba iść z duchem czas, bo przecież świat zmienia się i trudno by było, gdyby człowiek stał w miejscu. Wszak już ten, kto nie idzie naprzód, ten się cofa. A dodajmy w tym miejscu, że w obecnej dobie to przyśpieszenie jest rzeczywiście duże. To jeden ze znaków czasów, w jakich przyszło nam żyć i musimy ten stan rzeczy po prostu zaakceptować, niezależnie od tego, czy się to komuś podoba, czy też nie. I jak tu nie zgodzić się ze stwierdzeniem Hipolita Taine’a, dziewiętnastowiecznego filozofa francuskiego, który przekonywał sobie współczesnych, że jednym z trzech podstawowych czynników determinujących ludzkie życie, jest moment dziejowy, w którym egzystuje dana jednostka.

Jak wyglądają szkolenia dla nauczycieli?


Wróćmy jednak do zasadniczego tematu niniejszego artykułu, bo wszak mamy w nim omówić kwestię: szkolenia dla nauczycieli, a już nieco odbiegliśmy od meritum. Otóż, szkolenia dla nauczycieli organizują przede wszystkim powiatowe ośrodki doskonalenia nauczycieli, jak i wydawnictwa czy okręgowe komisje egzaminacyjne. W szkolnictwie cały czas coś się zmienia, więc tym samym nauczyciele muszą być na bieżąco. Z jednej strony szkoła jako instytucja postrzegana jest jako jedna z najbardziej konserwatywnych, bo w ogólnym kształcie nic się tu nie zmienia. A z drugiej – nauczyciele non stop muszą się dokształcać. To swego rodzaju paradoks, ale tak jest. Problem w tym, że żadna reforma nie powiedzie się w naszej szkole, jeśli nie odejdziemy od modelu pruskiego, który u nas pokutuje od XIX wieku. Nic jednak nie wskazuje na to, żebyśmy od tegoż systemu odeszli. Mamy już w naszej rzeczywistości szkoły, które stosują innowacyjne metody nauczania, ale to nadal jeszcze wyjątki. A może warto by było zaryzykować i rzeczywiście coś zmienić w naszym nauczaniu? No cóż, chyba brakuje odważnych, którzy pociągnęliby to wszystko.

Szkolenie dla egzaminatora okręgowego


Na zakończenie naszych rozważań dodajmy jeszcze bardzo ważne są szkolenia dla nauczycieli, którzy są egzaminatorami okręgowych komisji egzaminacyjnych. Takowe szkolenia odbywają się tuż przed przystąpieniem do sprawdzania egzaminów czy to maturalnych, czy to po ósmej klasie. Nauczyciel-egzaminator musi zapoznać się z kluczem odpowiedzi oraz z kryteriami oceniania. A wszystko to po to, żeby móc rzetelnie oceniać prace uczniowskie. Temu zresztą służy idea egzaminów zewnętrznych.

Redakcja kreatywna-edukacja.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *