Podnoszenie efektywności zespołu sprzedażowego

Ilu z nas tak naprawdę uczestniczyło w pracach bardzo skutecznych zespołów? Chociaż większość z nas akceptuje fakt, że w dzisiejszym środowisku pracy zespoły opracowują lepsze rozwiązania złożonych problemów, przed którymi stoją dziś organizacje, niż osoby pracujące samodzielnie, niewielu z nas naprawdę pracowało w skutecznych zespołach. Uważam, że dzieje się tak, ponieważ liderzy organizacyjni często niechętnie wprowadzają zmiany organizacyjne niezbędne, aby grupy stały się naprawdę efektywnymi zespołami.

Efektywność zespołu – jak ją zwiększyć?


Ze względu na szerokie wykorzystanie zespołów w dzisiejszym świecie biznesu ważne jest, aby zapytać, jak zwiększyć ich efektywność.
W swojej karierze uczestniczyłem w wielu różnych grupach i zespołach jako członek zespołu, kierownik zespołu lub moderator zespołu. Z mojego doświadczenia wynika, że najbardziej efektywne zespoły, w których albo byłem członkiem albo nimi kierowałem, miały charakter bardziej interdyscyplinarny. Zespoły te zostały zorganizowane w określonym celu np. podnoszenie efektywności zespołu sprzedażowego.

Ponadto członkowie zespołu zostali wybrani na podstawie różnych indywidualnych umiejętności i obszarów wiedzy specjalistycznej, które miały się wzajemnie uzupełniać. Zespoły te były bardziej skuteczne niż inne grupy, zwłaszcza te, w których dominowały osoby o tych samych kompetencjach. Nie oznacza to jednak, że zespoły interdyscyplinarne nie zmagały się z podobnymi problemami jak z grupach o jednolitych umiejętnościach, takimi jak podejmowanie decyzji, przezwyciężanie konfliktów. Ważne jest grupy interdyscyplinarne, poprzez wspólny cel, nadany im autorytet i ograniczone ramy czasowe zmotywowane były do przezwyciężenia różnic i znalezienia odpowiedniego rozwiązania. Zespoły te mogłyby być jeszcze bardziej skuteczne, gdyby zapewniono im bardziej formalne szkolenie, które pomogłoby im ustalić normy komunikacyjne, takie jak podejmowanie decyzji i skuteczne zarządzanie konfliktem, dostosowanie się do stylów poszczególnych członków zespołu itp.

Różne metody skutecznej organizacji

Mogłyby również stać się bardziej skuteczne, jeśli kierownictwo organizacyjne podjęłoby decyzję o wspólnym nagradzaniu i / lub uznawaniu zespołu za jedną jednostkę, a nie za poszczególnych uczestników. Takie podejście do podnoszenia efektywności zespołu sprzedażowego poprzez tworzenie interdyscyplinarnych zespołów to trend na najbliższe lata. W sobie nachodzących na sobie nowych technologii i tradycyjnych źródeł pozyskiwania wiedzy trend ten będzie się nasilał. Warto więc zrobić pogłębioną analizę tego jakimi kompetencjami dysponuje zespól sprzedaży i dobrać do niego odpowiednich ludzi.

Redakcja kreatywna-edukacja.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *