Twarzą w twarz

W wielu dużych firmach, korporacjach systemy awansu i podwyżek są systemami złożonymi z kilku elementów. O przyszłości pracownika w danej firmie i jego pozycji decydują zarówno czynniki bezpośrednio związane z pracą jak na przykład realizacja celów, nastawienie do pracy, ale także to jak pracownik jest odbierany przez innych współpracowników.

Co mają na celu oceny pracownicze?

Takie oceny pracownicze odbywają się raz lub dwa razy do roku. Pracownicy oceniają nawzajem swoją pracę odpowiadając na pytania otwarte i zamknięte. Przełożony zazwyczaj typuje kto kogo ma ocenić i ocena ta nie musi obejmować tylko osób z tego samego działu ale też inne osoby z którymi współpracujemy. Na każde zamknięte pytanie odpowiadamy określając liczbę punktów.


Oceny takie mają sens w momencie gdy każdy pracownik oceniając ma świadomość tego, że na bok trzeba odłożyć prywatne konflikty, to czy się kogoś lubi czy nie lubi i nie wykorzystywać tej oceny do tego aby anonimowo komuś dołożyć.


Mimo, że takie oceny są anonimowe dla osoby ocenianej, to znaczy nie widzi ona kto konkretnie dał jej jaką ocenę to wielu pracowników z prawdziwie biznesowym podejściem do pracy podpisuje się pod wystawioną przez siebie oceną.

Czy warto przeprowadzać takie ocenianie?


Będąc osobami dorosłymi i wiedząc, po co się przychodzi do pracy nie należy wykorzystywać oceny pracowniczej jako okazji do wyjaśniania wcześniej pozostawionych bez odzewu spraw. Widząc się w pracy na co dzień i mając do siebie jakieś uwagi co do konkretnego zachowania lub sytuacji powinniśmy od razu wyjaśniać między sobą te kwestie.
Oceny pracownicze obejmują wiele zagadnień pracy. Pojawiają się pytania o motywację pracownika, nastawienie na zmiany, świadomość biznesową, posiadaną wiedzę i umiejętność dzielenia się nią z innymi pracownikami, o to czy według nas oceniany pracownik jest godny polecenia i wiele jeszcze innych pytań. Ocena powinna być rzetelna i zgodna z prawdą, nie powinniśmy w niej także upiększać rzeczywistości dając zbyt wysokie oceny bo kogoś lubimy bądź nie chcemy komuś zaszkodzić oceniając go sprawiedliwie.


Oceny pracownicze obejmują także samoocenę. Sami też będziemy poproszeni o ocenienie swojej pracy i aspektów z nią związanych. Taka samoocena jest później porównywana z oceną naszej osoby przez przełożonego i pewnym podsumowaniem. Jeśli zdarzy się tak, że ocenimy się w pewnych kwestiach wyżej niż zrobił to przełożony może się to wiązać z koniecznością przekonania przełożonego do słuszności naszej oceny i wskazaniem konkretów.


System takich ocen jest jednak na szczęście tylko jednym z elementów decydujących o kluczowych losach pracownika i nie może być on jedynym wyznacznikiem ani do awansu ani do degradacji pracownika.

Redakcja kreatywna-edukacja.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *