Jak pokonywać problemy? Struktura emocjonalna

Człowiek jest częścią zbiorowości. Żyjąc na określonym terenie wraz z innym ludźmi, zaczynają go łączyć wspólne relacje i problemy. Jak pokonywać problemy w życiu społecznym? Jak pokonać to, co przeszkadza większości członków danej społeczności?
Do problemów w życiu społecznym zaliczamy: głód, niedożywienie, marnowanie żywności, otyłość, bezrobocie, bezdomność, alkoholizm, ubóstwo, korupcję i wojnę. Musimy pamiętać, że duże problemy rodzą się z tych małych. Problemy społeczne to zjawisko powszechne i bardzo niekorzystne dla całej społeczności. To stan, w którym łamie się przyjęte normy społeczne. Łamanie tych norm utrudnia i uniemożliwia funkcjonowania wybranego państwa. Rozwiązywanie problemów dotyczy ich pokonywania. W każdej dziedzinie życia. Społecznego i rodzinnego.

Jak pokonywać problemy życia codziennego?

Rozwiązanie każdego problemu wymaga czasu. Lew Tołstoj pisał: Wszystko kończy się dobrze dla tego, kto potrafi cierpliwie czekać. Czas leczy rany. Każdy z nas ma problemy. Często ignorujemy te, które pojawiają się w naszym życiu. Nie rozwiązując problemu mamy fałszywe poczucie, że problem przestał istnieć. To błędne koło. Błąd, którego nie możemy popełniać. Musimy dać sobie czas i stanąć naprzeciwko problemom. To jedyne słuszne rozwiązanie. Nie można oszukiwać samego siebie.

Każdy z nas jest wyjątkowy


Każdy z ludzi ma inną strukturę emocjonalną. Każdy z nas pokonuje problemy w inny sposób. Psychoterapeuta lub psycholog może nam pomóc. Fachowa pomoc specjalisty pomoże pokonać przeciwności losu. Psycholog pomaga nam spojrzeć na wszystko z zupełnie innej perspektywy. Pomoże nam uporać się z wypaleniem zawodowym, śmiercią bliskiej osoby, depresją, rozwodem i utratą pracy. Powie jak pokonywać problemy. Wizyta w gabinecie psychologicznym kosztuje od sześćdziesięciu do stu pięćdziesięciu złotych za godzinę terapii. Szczera rozmowa z drugą osobą zawsze pomaga.


Psychologia to nauka, która zajmuje się zachowaniem człowieka. Bada prawa i mechanizmy rządzące psychiką. Jest nauką samodzielną, lecz bywa zaliczana do nauk behawioralnych takich jak socjologia. To nauka o ludzkiej duszy.


Ludzka psychika jest pełna tajemnic. Przeciwności losu zawsze będą się pojawiać w naszym życiu. Pokonując, problemy stajemy się silniejsi. Życie w dwudziestym pierwszym wieku jest trudne. Odczuwamy nieustaną presję. Żyjemy w ciągłym biegu, dążąc do sukcesu w każdej dziedzinie życia. Nowoczesny świat nie daje nam chwili oddechu. To rodzi frustracje i problemy. Problemy, które nie zawsze możemy rozwiązać samodzielnie.

Redakcja kreatywna-edukacja.pl