Wpływ społeczny

Wpływ społeczny jest to proces, w którym dochodzi do zmiany zachowania, uczuć, emocji lub opinii danej osoby w wyniku występowania działań, pojawienia się uczuć, emocji lub opinii innych osób.Wpływ społeczny może być również działaniem celowym oraz próbą manipulacji. Z całą pewnością można stwierdzić, że w społeczeństwie występują różne formy wpływu społecznego. Może być on wynikiem działania pod presją, posłuszeństwa, działania przywódcy, perswazji lub efektem działań marketingowych.

Rodzaje wpływu społecznego

Wyróżnia się trzy głównie przejawy wpływu społecznego na człowieka. Pierwszym z nich jest naśladownictwo. Człowiek, który jest pod wpływem społecznym zaczyna wzorować się na zachowaniach, emocjach i opiniach innych ludzi, czyli naśladuje ich. Drugim jest konformizm. Człowiek, który ulega wpływowi społecznemu pod postacią konformizmu ulega opiniom, które panują w grupie większej ilości osób i nie popiera wyrobionych przez siebie samego opinii.

Dostosowuje tym samym swoje zachowania do zachowań ogółu, robi to co wszyscy inni. Pojedynczym jednostkom wydaje się, że inni ludzie mają nad nimi przewagę, zwłaszcza, gdy są w większości i myślą, że są na straconej pozycji. Tym samym są zmuszeni do myślenia i postępowania tak jak inni ludzie, jak cała grupa społeczna, w której się znajdują. Dana osoba, gdy pozostaje przy swoim zdaniu czuje się niepewnie i szybko z niego rezygnuje w obawie przed brakiem akceptacji otoczenia. Trzecim przejawem wpływu społecznego na człowieka jest posłuszeństwo wobec autorytetów. W wyniku tego, że niektóre osoby w społeczeństwie wyróżniają się zaufaniem oraz szacunkiem od innych mogą stać się wzorami postępowania oraz wyrażania swoich opinii dla tych osób.

Jak działa wpływ społeczny?

W takim przypadku wszystko co zalecą, prośby, nakazy, spotyka się u innych z bardzo pozytywnym przyjęciem. Ludziom łatwiej jest słuchać osób, które cenią jako autorytety. Istnieją także pewne czynniki wpływy społecznego, które określają siłę wpływu całej grupy na daną jednostkę ludzką. Wśród tego rodzaju czynników można wymienić między innymi siłę przekonywania, czyli sumę wszystkich czynników, które decydują o sile przekonywania danej osoby.

Im większa jest siła przekonywania tym większy może być wpływ danej osoby na innych. Kolejnym czynnikiem jest bliskość, czyli taka odległość w przestrzeni społecznej, która ma wpływ na intensywność kontaktów pomiędzy dwoma osobami lub też grupą osób. Ostatnim czynnikiem jest grupa osób, w której siła wpływu społecznego wzrasta wprost proporcjonalnie do liczby osób, które wpływają na daną jednostkę.

Redakcja kreatywna-edukacja.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *